ŘEŠENÍ SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

 

PROGRAM V PC

Programu v PC obsahuje „Administrátor licencí“ určený ke správě licenčních klíčů terminálů (aktivace, doplňování apod.) a program „Synchronizátor“, který zajišťuje datovou komunikaci mezi informačním systémem uživatele a programem MSU v terminálu. Slouží ke kopírování programu a číselníků (dat) do terminálu, ukládání výsledných dat z terminálu zpět do PC. Umožňuje např. zvolit typ datových souborů a jejich umístění, vlastnosti datových polí, vlastní nastavení kopírované do terminálu, místění souborů s číselníky, jejich názvy, nastavení volitelných polí apod.

 

PROGRAM V TERMINÁLU

Vlastní program spustitelný v ručním terminálu, umožňuje provádění skladových operací ve skladu tj. vytvářet, prohlížet a doplňovat skladové doklady pro příjem, výdej a převod mezi sklady a provádět inventury skladu. Identifikaci produktů lze provádět snímáním čárových kódů popř. ručním výběrem pomocí klávesnice.

 

ZAŘÍZENÍ

Ruční terminál

Slouží ke spuštění programu MSU a k vlastnímu provádění skladové činnosti pracovníkem např. ve skladech. Pomocí aplikace Komunikátor se mezi terminálem a PC kopírují data na předem určená místa. V PC jsou data načítána informačním systémem, který dle typu dokladu vytvoří dodací list, příjemku, nebo inventurní manko. Aby vše fungovalo automaticky, Komunikátor lze spouštět s parametry přímo z informačního systému. Dle zvoleného parametru Komunikátor provede určitou funkci a po dokončení operace se ukončí. Typickým případem je export všech číselníků do terminálu nebo import a uložení všech skladových dokladů z terminálu do PC. Uvádíme výběr vhodných ručních paměťových terminálů se snímačem čárových kódů:

 

Tiskárna etiket

Volitelné doplňky, pomocí nichž lze označovat zboží, které není dodavatelem označeno čárovým kódem anebo výstupní přepravní jednotky (např. palety) apod. Běžná etiketa s čárovým kódem nemusí obsahovat pouze kód zboží, ale například výrobní číslo, popis nebo obrázek či logo firmy. Používají se zejména termotransferové tiskárny sbírající údaje pro etikety s čárovým kódem z databáze informačního systému. Přímo k MSU v PDA lze bezdrátově připojit Bluetooth termální tiskárnu a tisknou při výdeji etiketu dané položky. Více informací o vhodných typech tiskáren na http://www.bartech.cz/tiskarny/datamax.htm a na kontaktních telefonech.

Datamax E-class Datamax M-class Datamax H-class