• banner4
  • Baner1
  • Baner2
  • Baner3

Evidence skladů s využitím čárového kódu

 

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů.

  

V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Nasazení našeho produktu nese následující výhody:

  • Jednoduché vytváření příjemek, výdejek, převodek a inventur
  • Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka
  • Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy
  • Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem
  • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem
  • Možnost propojení s kterýmkoli informačním systémem

 

Vše pomocí snímání čárových kódů položek a zadávání množství. Aplikace využívá seznamy (číselníky) skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skl.kartě apod. Při výdeji lze tisknout etikety položek s čárovým kódem k aplikaci na expediční jednotky. 

Vytvořené doklady lze po připojení terminálu nahrát do požadovaného informačního systému k další práci nebo k tisku.

kosik

Internetový obchod obchod.bartech.cz

 

Qualtin64

Qualtin - nástroj nejen pro sběr dat z výroby

 

xtrace

xTrace - sběr dat a řízení výroby (MES Traceability system)

HIM - Inventarizace majetku

HIM - Inventarizace majetku